Chuyên mục: Chính Sách - Trang 1

Cập nhật các chính sách của hệ thống bệnh viện răng hàm mặt sài gòn. Các chính sách được cập nhật thường xuyên và nhanh chóng nhất có thể

- Trang 1 -

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư Chúng tôi, https://benhvienranghammatsg.vn/ (sau đây được gọi là ‘Trang’ hay ‘Chúng tôi’), tôn trọng những sự quan ngại về quyền riêng tư của người dùng trên Trang, và đã tạo tuyên bố quyền riêng tư này để giải thích về những thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn...

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Tuyên Bố Miễn Trừ Chúng tôi, https://benhvienranghammatsg.vn/ (sau đây được gọi là ‘Trang’, Chúng tôi’) và hoặc các nhà cấp phép, không đảm bảo hay đại diện cho bất cứ điều gì liên quan đến Trang, Sản phẩm, và Dịch vụ, hay bất kỳ trang liên kết nào hay nội dung trong đó, bao gồm...

Điều Khoản Và Điều Kiện

điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện Bằng cách sử dụng https://benhvienranghammatsg.vn/ (sau đây được gọi là ‘Trang’ hay ‘Chúng tôi’), bạn thể hiện chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không sử...